Trương Lan Hương

  • Cử nhân khoa tiếng Hàn – Đại học Hà Nội.
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học chuyên nghành Münster.
  • Chuyên gia Marketing lâu năm trong mảng đào tạo và du học Hàn.