Chu Thị Hải Yến

  • Cử nhân nghành ngôn ngữ Hàn – tốt nghiệp loại Giỏi – Trường ĐH Quốc Gia Hà Nội
  • Thạc sĩ ngôn ngữ Hàn, đại học München, CHLB Hàn
  • Học bổng Eramus plus của Đại học Greifswald
  • Chứng chỉ C1 – cấp bởi viện Goethe Việt Nam( Hà Nội)
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm