Hứa Phương Hồng

  • Cử nhân ngôn ngữ Hàn, trường đại học Hà Nội
  • Chứng chỉ C1 Hanutest, cấp bởi trường đại học Hà Nội
  • Kinh nghiệm thực hành tiếng một năm tại Hàn
  • Kinh nghiệm luyện thi B1 dày dặn, tỉ lệ đỗ trung bình của học viên luôn trên 90